Preskočiť na obsah


Ekotextílie

Výhody ekotextílií?

Prehľad ekotextílií

Tu ekotextílie nakúpite
Položenie (inštalácia) ekotextilií a mulčovacích rohoží

1. Odstráňte burinu z povrchu a urovnajte podklad.
Srovnání povrchu před mulčováním
2. Rozviňte ekotextilii / mulčovacie rohož s přesahmi minimálne 20 cm a konce upevnite kolíky,
kameňmi, alebo zahrňte zeminou.
Rozvinutí ekotextilie / mulčovací rohože a její ukotvení
3. Vyznačte si, kde chcete umiestniť výsadbu. Na vyznačených miestach rozrežte
ekotextilii / mulčovacie rohož do tvaru písmena X vo veľkosti zodpovedajúcej koreňovému balu.
Umístění výsadby
4. Zasaďte sadenice. Rohy ekotextilie / mulčovacie rohože preklopte späť k sadeniciam, očistite
povrch od zeminy. Ekotextilie  a rohože nie nutné zakrývať.
Výsadba do ekotextilie / mulčovací rohože
5. Pre dekoratívne účely je možné pokryť mulčovacie kôrou alebo okrasným štrkom.
Použití mulčovací kůry nebo okrasného štěrku

 


Koľko kolíkov použiť pre prikotveniu ekotextilií a rohoží na svahoch?

V tabuľke uvedené odporúčané počty kotviacich kolíkov pre svahy rôznych sklonov.
Dĺžka kolíka závisí na súdržnosti zeminy, do ktorej sa kotví - čím je zemina pevnejšia, tým môže byť kolík kratšia.

sklon svahu
Svah 4:1 1:4 (14°) Svah 3:1 1:3 (cca 18°)
schéma kotvenia Kotvící schéma pro svahy 4:1 Kotvící schéma pro svahy 3:1
počet kolíkov
na 1 m2 plochy svahu
cca 0,8
cca 1,35

 

sklon svahu
Svah 2:1 1:2 (cca 27°) Svah 1:1 1:1 a viac (nad cca 45°)
a pomaly tečúca voda
schéma kotvenia Kotvící schéma pro svahy 2:1 Kotvící schéma pro svahy 1:1
počet kolíkov
na 1 m2 plochy svahu
2 cca 4,1

 

sklon svahu
Koryta a kanály rýchlo tečúca voda
alebo brehy trvalých tokov
schéma kotvenia Kotvící schéma pro koryta a kanály
počet kolíkov
na 1 m2 plochy svahu
cca 4,1

 


Typy výrobkov a ich doporúčané využitie

typ mulčovanie protierózna
ochrana

ekotextílie

Ekotextilie áno áno, dočasná
mulčovacie
rohože
Mulčovací rohože áno áno, dočasná
protierózne
rohože
(siete)
Protierozní rohože (sítě) nie áno, dočasná
trvalé
protierózne
georohože
Trvalé protierozní georohože nie áno, trvalá,
nutné prekryť zeminou

Typickým zástupcom je napr. georohož Trinter

 


Copyright © GEOMAT Slovakia s. r. o., 2009 – 2024