Preskočiť na obsah


Ekotextílie

Výhody ekotextílií?

Prehľad ekotextílií

Tu ekotextílie nakúpite 

ZahradnictvíZáhradníctvo

V záhradníctvach a pestovateľských škôlkach znižujú agrotechnické nároky na obrábanie pôdy a zlepšujú vlahové pomery v pôde. Využívajú sa ako plne kompostovatľné vaky pre dočasnú okrasnú zeleň. Po rozklade slúžia ako biohnojivo.

Pěstitelé ovoce a zeleninyPestovatelia zeleniny, ovocia a viniča

Náhrada za chemické prípravky proti burinám. Vhodné pre producentov plodín v bio kvalite. Dostupná pre veľkopestovatľov i drobných záhradárov.


Bio-agrowłókniny w ogoroduMěstská zeleňObecné a mestské samosprávy

Ekotextílie znižujú náklady na údržbu komunálnej zelene - do doby plného vzrastu kríkovej vegetácie slúžia ako ochrana proti burinám a a ako dočasná protierózna ochrana. Udržujú pôdnu vlhkosť.
Pre ochranu proti vandalizmu obsahujú spomaľovače horenia.


Ekotextilie na strmých svazích

Ekotextilie ve veřejné zeleni

Ekotextilie ve vodním stavitelstvíZahradní architekturaZahradná architektúra

Dočasná ochrana plôch do doby plného vzrastu kríkovej a popínavej vegetácie. Dá sa použiť ako náhrada za tradičné mulčovanie. V záhradnej architektúre môžu priniesť až 50% úsporu nákladov na materiál v zrovnaním s obvyklým mulčovaním.

Ekotextilie v zahradní architektuře

 Dopravní infrastrukturaDopravná infraštruktúra

Ekotextilie sa využívajú pre ochranu zemných svahov dopravnej infraštruktúry. V krajinách západnej Európy vďaka nim dosiahli značné úspory pri ochrane a údržbe zemných konštrukcií proti burine prípadne erózii. Príklady inštalácií vidíte nižšie.


Příklady využití ekotextílií na svazích kolem komunikací

Dopravní infrastruktura se svahy pokrytými ekotextiliemi


Copyright © GEOMAT Slovakia s. r. o., 2009 – 2024